Over ons

Missie

You Care is van toegevoegde waarde door de zorg toegankelijker te maken en de weg ernaartoe laagdrempelig te houden. Hierdoor zullen hulpvragers eerder de stap naar de hulpverlening nemen.

You Care vindt dat de begeleiding persoonlijk hoort te zijn en cultuursensitief. Dit bereiken wij door een hulpvrager een vaste persoonlijk begeleider (pb) te geven. Een die het beste past bij zijn problematiek, persoonlijkheid en cultuur. Wij zullen ook altijd voor een schaduw-pb’er zorgen. Wij zijn flexibel in onze bereikbaarheid. Dit doen wij door ook in de avonduren telefonisch of via Whatsapp bereikbaar te zijn.

Visie

You Care werkt met het  8-fasenmodel. Hierbij is de kwaliteit van alle levensgebieden van de hulpvrager onze prioriteit. Door het versterken van de zelfredzaamheid, kan de hulpvrager betere beslissingen nemen en weer mee gaan doen in de maatschappij. We vinden het netwerk van de hulpvrager hierbij van belang. Informele en emotionele steun spelen een grote rol in het bereiken van doelen en verbeteren van levenskwaliteit. We betrekken daarom waar kan het netwerk van de hulpvrager.

In het belang van de hulpvrager, gaan we voor een goede samenwerking. Deze zullen we blijvend onderhouden. Dit geldt ook voor samenwerkingspartners zoals gemeenten, sociale wijkteams en andere zorgaanbieders. We vinden het belangrijk dat hulpvragers een proactieve houding ontwikkelen ten aanzien van participatie, scholing, dagbesteding of werk.

‘’We werken vanuit de positieve psychologie. Door te focussen op de kracht in een mens en daarvan uitgaand stemmen we af op tekortkomingen die in hun dagelijks leven aan de orde zijn. We gebruiken humor, plezier en confrontatie om mensen positief te laten veranderen. We bouwen samen aan een betere toekomst op basis van vertrouwen en relatie’’